lauantai 12. toukokuuta 2007

Kollegiet

Kollegiet är KK-stiftelsens webbplats för skolutvecklingsfrågor, med syfte att öka användningen av IT i skolan.

Kollegiet presenteras undervisningsidéer, forskning och utvecklingstendenser inom området IT i skola och utbildning. Målgrupp är lärare och andra som är verksamma i den svenska skolan eller de som på annat sätt är intresserade av IT, lärande, skola och skolutveckling.

Webbplatsen ska bidra till att:

  • stimulera intresset för och sprida erfarenheter om IT och lärande hos lärare, skolledare, lärarstuderande och lärarutbildare
  • aktivt verka för fortsatta satsningar på skolutveckling och IT i den svenska ungdomsskolan
  • stimulera dialogen mellan forskning och skola inom området IT och lärande, med syfte att bidra till lärares kompetensutveckling.

Ei kommentteja: