perjantai 21. syyskuuta 2007

LUOVA - luonnontieteen verkkolehti nuorille

Luova-verkkolehti on vuorovaikutteinen foorumi, joka sisältää teema-artikkeleita, aktiviteetteja, videoita ja blogeja. Lehti tarjoaa nuorille väylän seurata eturivin tutkimusta ja viimeisimpiä innovaatioita.Tutkijoiden lisäksi myös nuoret itse toimittavat Luovaa.

Tavoitteena on tukea 13-18-vuotiaiden nuorten kiinnostusta luonnontieteisiin,matematiikkaan ja teknologiaan. Luovan julkaisija on LUMA-keskus, joka on valtakunnallinen Helsinginyliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima sateenvarjo-organisaatio. Verkkolehden toteuttamisessa mukana ovat korkeakoulujen ja elinkeinojärjestöjen lisäksi mm. Alfred Kordelinin säätiö, Heureka,Opetushallitus,Tieteen tiedotus ry, Suomen Akatemia, Tekes ja WWF.

Verkkolehti avataan myös ruotsinkielisenä myöhemmin syksyllä yhteistyössäResurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan-projektinkanssa.

Jokainen voi vaikuttaa lehden kehittymiseenlähettämällä juttuideoita ja vinkkejä lehden päätoimittajalle Veli-MattiVesteriselle (veli-matti.vesterinen(at)helsinki.fi).

Lehden toimitus pyytää opettajia ja eri yhteistyötahoja välittämään tietoa lehdestä nuorille sekä linkittämään verkkolehden osoitteen koulujen ja yhteistyötahojen sivuille sekä tiedotteisiin.

Verkkolehti etsii jatkuvasti luonnontieteista, tekniikasta ja tutkimuksesta kiinnostuneita nuoria, jotka voivat tulla mukaan lehden tekoon. Julkaistuista artikkeleista maksetaanpalkkio.

keskiviikko 19. syyskuuta 2007

Google laajentaa tarjontaansa

Google on jo pitkään ostanut ja muuten tuottanut kaiken kansan käyttöön ilmaisia verkkopalveluita. Kyse ei enää ole hakukoneesta vaan mainosrahoituksella pyörivästä virtuaalitoimistosta.

Googlen monet palvelut sopivat opettajan työvälineiksi ja koulukäyttöön. Internet-yhteydessä olevalla koneella voi nyt tehdä ilman erillisohjelmia lähes kaikkia toimistotöitä. Google Dokumentit -palvelussa on mahdollista kirjoittaa tekstejä, laatia taulukoita ja esityksiä samaan tapaan kuin Wordillä, Excelillä ja Power Pointilla. Tuotosten tallennusmuodon voi valita ja dokumentit aukeavat myös toimisto-ohjelmilla. Erityistä Googlen Dokumenteissa on mahdollisuus jopa reaaliaikaseen ryhmätyöhön. Ne oppilaat, joilla on kotonaan Internet-yhteys mutta ei Power Point -ohjelmaa, voivat nyt työstää esityksiään ilman erillisohjelman hankkimista.

Googlen tarjontaan kuuluvat lisäksi mm. Blogger-blogi, Google Groups-keskusteluryhmä, Google-kalenteri, Gmail-sähköposti, Google Talk chat- ja puhelinyhteys, Google Reader -uutissyötteiden lukija, iGoogle virtuaalinen työpöytä (aloitussivu) ja Google Page Creator web-sivujen luontiin. Google markkinoi tuotteitaan suomen kielellä ja kouluille on erikseen kohdennettu oma valikoima palveluita.

Kotkan aikuislukio kokeilee tänä syksynä Google-kalenterin sähköpostimuistutuksia etäopiskelijoitten ohjaamisessa ja koko koulun tiedotusväylänä.