sunnuntai 9. joulukuuta 2007

Avoimen sosiaalisen webin työvälineet opetuskäytössä

Sosiaalinen web ja avoimet ilmaiset verkkopalvelut ovat koulumaailmassa edelleen melko tuntemattomia. Julkisuudessa esillä ovat olleet eniten blogit, Wikipedia verkkotietosanakirja, Facebook-verkostoitumispalvelu ja You Tube videonjakopalvelu. Usein sosiaalinen web uutisoinnissa yhdistetään uhkakuviin ja väärinkäytöksiin. Opetussovellusten esittelytilaisuuksissa toistuvat kysymykset avoimien ja ilmaisten palveluitten luotettavuudesta.

Voiko avoimen sosiaalisen webin työvälineisiin luottaa?
Verkkotutkija ja tietokirjailija Kari A. Hintikka vastaa:

Uudet internetin ryhmätyökalut sekä oppimisvälineet ovat nykyään helppokäyttöisiä, luotettavia ja pääosin maksuttomia. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat niin ikään kypsyneet varteenotettavaksi vaihtoehdoksi ja niille on tarjolla sekä maksutonta että maksullista käyttäjätukea.

Wikipedia on kouluesimerkki. Se on alkanut syödä kaupallisia tietosanakirjamarkkinoita. Monet organisaatiot, myös yritykset, ovat ottaneet wiki-tekniikat kollektiiviseen tiedontuotantoon ja jakamiseen kaupallisten sovellusten sijaan.

Lisäksi internetissä näitä uusia työkaluja käyttävät miljoonat ihmiset. Kehittäjät saavat huomattavasti enemmän ja nopeammin palautetta muun muassa virheistä ja käytettävyysongelmista, jolloin kehitystyö on nopeaa. Korjaukset voidaan tehdä suoraan internetissä eikä käyttäjien tarvitse asentaa päivityksiä.

Sosiaalisen webin työvälineisiin tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi jakamalla kollektiivisesti oppilaiden kesken www-kirjanmerkkejä del.icio.us-palvelun kautta osana opetusta. Kun joku löytää hyvän www-linkin, niin se on heti kaikkien käytettävissä sen sijaan että tallentuisi vain yhdelle koneelle. Tämä luo uudentyyppistä yhteisöllisyyttä, kun linkkien etsijät alkavat arvostaa toisten löytöjä.

Hintikan tuore teos käsittelee aihepiiriä: Web 2.0 - johdatus internetin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin (Tieke 2007), julkaisuun voi tutustua verkossa.

Ville Venäläinen, Internetixin ja Otavan Opisto joukkueenjohtaja,
tietojärjestelmäpäällikkö ottaa kantaa samaan kysymykseen:

Mielestäni sosiaalisen webin välineisiin kannattaa luottaa, ja niitä pitää suosia opetuskäytössä. Taustalla tähän tarpeeseen on se muutos, joka liittyy suhteeseemme tietoon. Koulu ei ole enää keskeinen tiedonlähde, vaan meillä kaikilla on vapaa pääsy tietoon. Vapautemme ei rajoitu pääsyyn tiedonlähteelle. Meillä kaikilla on myös mahdollisuus tuottaa lisää tietoa yksin tai yhdessä. Opettaja on enää harvoin ainoa asiantuntija luokassa. Knoppikysymyksiin tämän päivän opiskelija hakee vastaukset verkostosta. Opiskelijalla on miljoonien ihmisten asiantuntijuus käytettävissä luokassa vaikkapa puhelimen webbiselaimen kautta.

Kaikenlainen vuorovaikutteisuus, tiedonhakeminen, yhdessä tuottaminen ja toisten kohtaaminen verkossa erilaisissa konteksteissa ovat muuttuneet tämän päivän yleissivistykseksi. Koulun pitää olla tarjoamassa näitä taitoja. Verkko avaa autenttisen oppimisympäristön, jossa koulu voi olla suorassa vuorovaikutuksessa sen ympäristön kanssa, johon se valmentaa opiskelijoitaan.

Jokelan tapahtumat herättivät monet aikuiset siihen, ettei ole oikein jättää lapsia yksin uuden tekniikan kanssa – siis vähän kuin laittaisi pienokaisensa yksin uimaan, kun itse ei siedä vettä. Nuoria ei pidetä vedestä poissa luomalla aitoja määrittämällä kieltoja. Varmin tapa pitää heistä huolta on opettaa heidät uimaan.

Venäläinen ja Otavan opisto ovat käynnistäneet rajoja ylittävää sosiaalisen median verkottumista: Sometu - sosiaalinen media oppimisen tukena. Verkostoon voi liittyä vapaasti.

sunnuntai 11. marraskuuta 2007

Teemu Leinonen: "LeMill.net on tullut jäädäkseen"

LeMill.net on monikielinen web-yhteisö avoimien oppimisresurssien löytämiseen, tuottamiseen ja jakamiseen. Oppimisresurssilla tarkoitetaan oppisisältöjä, opetusmenetelmiä ja opetustyökaluja. LeMillin oppimisresurssia kuka tahansa voi luoda ja muokata. LeMill-yhteisöön kuuluu yli tuhat opettajaa ympäri maailmaa.Kaikki LeMill sisällöt ovat avoimesti kaikkien verkon käyttäjien saatavilla. Uuden sisällön luomista ja sisältöjen muokkaamista varten käyttäjän pitää rekisteröityä järjestelmään.

LeMill.net - palvelun lisäksi LeMill on palvelinohjelmisto eli alusta. LeMill ohjelmalla kuka tahansa voi perustaa oman LeMill-sivuston. LeMill ohjelma on ilmainen, avoimen lähdekoodin ohjelma. Tällä hetkellä palvelun ylläpidosta huolehtii Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorio. Parhaillaan ovat meneillään ylläpitoa koskevat neuvottelut European Schoolnetin kanssa.

LeMill on kehitetty osana Eurooppalaista Calibrate projektia. Calibrate projekti pyrkii edistämään oppimateriaalien sekä opetukseen liittyvien innovaatioiden liikkumista Euroopassa. LeMill on suunniteltu yhdessä opettajien kanssa. Suunnittelutyöhön on osallistunut opettajia Virosta, Suomesta, Unkarista ja Norjasta. Suunnittelua ja kehitystyötä on koordinoinut Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion oppimisympäristöjen tutkimusryhmä Teemu Leinosen johdolla. Hän on toiminut LeMill projektissa tutkimus- ja kehitystyöryhmän johtajana, suunnittelijana ja tutkijana.

LeMill on web-yhteisö. Opettajat voivat verkostoitua vaikkapa perustamalla ryhmiä, joissa kehitetään oppimateriaalia tiettyyn oppiaineeseen. Ryhmissä voidaan jakaa tehtäviä ja keskustella tuotettavista oppimateriaaleista. Ympäristössä voi etsiä myös yhteistyökumppaneita kielen, sijainnin, opetusaineen tai vaikkapa harrastusten perusteella.

LeMillissä toimiminen on opettajille vapaaehtoista oman työnsä kehittämistä. On mahdollista, että tulevaisuudessa esimerkiksi kunta tai joku muu julkinen taho maksaa opettajille oppimateriaalin tuottamisesta LeMilliin. Joissakin maissa LeMillistä löytyvä todistusaineisto opettajan kyvyistä ja intressistä tuottaa verkko-oppimateriaaleja on ollut etu opettajan uralla etenemisessä. Jokaisella opettajalla on LeMillissä oma portfolio, johon kyseisen opettajan luomat oppimisresurssit tallenvat .Virossa on jo suunnitteilla muutama LeMill-oppimateriaaliprojekti, jossa tuotetaan LeMill-verkkoaineisto ennen paperikirjana julkaistusta sisällöstä. Oppikirjan tekijöille LeMillissä tekemästään työstä maksaa Viron valtio eli oppimateriaalin tilaaja.

Teemu Leinonen kertoo, että LeMill on saanut hyvän vastaanoton opettajilta. Toisaalta monet opetustoimen perinteiset toimijat ovat olleet ihmeissään mistä tässä oikein on kyse. Tulevaisuudentoiveistaan Leinonen kertoo:

- Toivon, että vuoden sisällä nykyinen 1300 käyttäjää on kymmenkertaistunut (13 000). Tämän myötä ainakin muutamissa maissa käytetään aktiivisesti LeMilliä osana kouluopetusta. Kahden vuoden kuluttua muutaman maan opetustoimet rahoittavat vuosittain muutamia LeMill oppimateriaalintuotantoprojekteja rahoilla jotka säästyvät perinteisten oppimateriaalien hankinnasta. Leikkimielellä voisi toivoa, että kolmenkymmenen vuoden kuluttua LeMill saa Nobelin rauhanpalkinnon, vain viisitoista vuotta Wikimedia-säätiön ja Wikipedian jälkeen. Vakavasti puhuen: Tutkijana toivon LeMill.netin auttavan kaikkia opetuksen parissa toimivia tutkijoita, kehittäjiä ja käytännön opetus- ja koulutyötä tekeviä uudelleen pohtimaan oppimisresurssien luonnetta opetuksessa sekä oppimisprosessia digitaalisen media ja verkostojen aikana. Samalla toivon muutamien opettajien näkevän verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen voiman ja ryhtyvän hyödyntämään tätä myös omassa opetuksessaan.

>>Lisää LeMill-ympäristön käyttämisestä

keskiviikko 24. lokakuuta 2007

Reksi verkon pauloissa

Hollolan lukion rehtori Kimmo Laitinen avaa ReksiVerkonPauloissa-blogissaan rehtorin arkea ja juhlaa verkkolukijoille.

1. Mistä syntyi ajatus blogiin "Reksi verkon pauloissa"?

Osallistuin viime keväänä verkko-opetuksen kurssiin, joka tutustutti avoimin oppimisympäristöihin. Meillä on ollut jo 4 vuotta käytössä Moodle ja olemme kouluttaneet koko opettajakunnan työvälineen käyttöön. Erilaisia ilmaisia ja mainosrahoitteisia palveluja on kuitenkin olemassa ja opiskelijat käyttävät niitä monipuolisesti jo nyt vapaa-aikanaan. Näihin tututstuminen ja niiden pedagoginen hyödyntäminen vaikka oppimispäiväkirjana tuo mahdollisuuksia, joita aikaisemmin ei ole ollut. Tuo oma blogini syntyi harjoituksena, mutta jäi elämään.

2. Millaista palautetta olet saanut?

Palautetta on tullut yllättäviltäkin tahoilta. Rehtori yleensä tulee ja menee koulussa, kenenkään oikein tietämättä koko toimenkuvan kirjoa.
Joskus opettaja on tullut oikein käymään ja kertonut vähän hämillään lukeneensa blogia ja olevansa samaa mieltä jostakin asiasta kanssani.
Abit ovat pitäneet tietokilpailuja reksin harrastuksista ja vanhemmat ovat tulleet juttelemaan hieman rohkeammin, kun tuntevat jotakin rehtorin ajatusmaailmasta.

3. Teillä myös abit kirjoittivat blogia viime keväänä paikallislehteen. Millainen kokemus se oli?

Alueen valtalehti Etelä-Suomen Sanomat otti neljä abiamme bloggaamaan abivuoden kokemuksia ja viittasi blogiin toistuvasti juttusarjassaan. Tuota blogia ei voinut kommentoida, mutta se avasi koulun arkea opiskelijoiden näkökulmasta. Abien bloggaaminen ei ollut ikävä kyllä kovin aktiivista, lukijoilla olisi ollut mielenkiintoista vertailla rehtorin ja opiskelijan näkökulmia samoihin asioihin...

4. Viekö blogin pitäminen paljon aikaa?

Ei oikeastaan. Pyrin bloggaamaan 1-2 kertaa viikossa, alussa into toki riitti lähes päivittäiseen asioiden ynnäämiseen. Liian pitkät kirjoitukset jäävät kuitenkin lukematta. Jos kirjoittamiseen varaa 10-15 minuuttia pari kertaa viikossa, niin tärkeimmät saa talteen. Usein kirjoittaminen tosin vie mennessään....

5. Onko blogin pitämisellä jotain tekemistä ammatillisen kasvun kanssa?

Kirjoittaminen auttaa jäsentämään ajatuksia kaaoksen keskellä. Kalenterin ollessa täynnä kokouksia ja tapaamisia, voi blogissa kristallisoida niistä tärkeimmät. Samalla tulee selvitettyä, miten paljon turhaa tekee. Musta muistikirja joka paikassa on kuitenkin vielä käytössä, eli omat ajatukset ja hautomisvaiheessa olevat ideat kannattaa vielä säilöä ja julkaista vasta hiukan kypsyteltyinä. Toisaalta esim. keskustelupalsta voisi olla hedelmällinen asioiden kehittelyyn. Opiskelijat ovat vain arkoja keskustelemaan kotisivun palstalla koulun asioista.

6. Miten blogi toimii koulun ja muun maailman välillä, voisiko sitä nimittää virtuaali-ikkunaksi?

Blogi on yksi näkökulma koulun arkeen. Se ei vielä kerro oppituntien asioista tai ilmapiiristä opiskelijoiden keskuudessa. Ehkä opiskelijoiden blogit olisivat hyvä vastapaino rehtorin blogille ja kuva koulun toiminnasta monipuolistuisi. Blogia luetaan eniten niinä päivinä, kun vanhemmille lähetetään sähköpostimuistutus koulun viikkotiedotteen ilmestymisestä kotisivuilla, olen lisännyt blogiosoitteen myös automaattiseen sähköpostiallekirjoitukseen. (siis lisäsin nyt, kun tulin asiaa ajatelleeksi, on seuraavassa postissa)

7. Miten muuten hyödynnät verkkoa omassa työssäsi

Selain ja sähköposti ovat tärkeimmät työvälineet ja aina auki työpöydällä. Seuraan uutisotsikoita RSS-syötteinä, osallistun verkko-opetuksen keskusteluihin, etsin tietoa ja halvimpia hankintapaikkoja, käytän sanakirjoja, tutustun erilaisiin verkkopedagogisiin ratkaisuihin. Tärkeimmät kontaktit ovat Skypen päässä reaaliaikaisesti. Osallistun myös täydennyskoulutukseen, eli opiskelen Opettaja.tv:n Reksit Remonttiin kurssilla. Tuo Remonttikurssi on OPH:n järjestämää ja Opekon vetämää koulutusta ja mielestäni mainio täydennyskoulutusmuoto. Viisi puolen tunnin tv-ohjelmaa katsottavissa netistä kun parhaiten sopii ja ohjaajat rytmittävät eri puolella Suomea olevia rehtoreita keskustelemaan ohjelmajaksoissa esiin nostetuista kysymyksistä. Lisäksi tehdään verkkoympäristöön kehittämissuunnitelma ja raportoidaan sen onnistumisesta. Vertaistukea varsin yksinäiseen rehtorin työhön löytyy helposti.

maanantai 22. lokakuuta 2007

Muffinetti - lapset turvallisesti nettiin

Mediakasvatusseura tiedottaa:

Muffetti on Mediamuffinssi-hankkeen tuottama verkkopalvelu, joka on suunnattu internetin käytön ja pelaamisen aloittaville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Vanhemmille aineisto tarjoaa tietoa sekä valmiuksia ohjata turvallisesti lasten mediankäyttöä. Lapsille on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Aineisto tukee lasten ja aikuisten yhteistä tekemistä: mediaan tutustumista, käyttöä ja kokemista. Aineisto sopii hyvin käytettäväksi myös päiväkodeissa, kerhoissa tai kirjastoissa.

Filosofia.fi - Filosofiforum.com

Suomalainen filosofinen internet-portaali, joka toimii ajankohtaisen tiedon välittäjänä, yhteydenpitokanavana, tienä verkkofilosofiaan, johdatuksena suomalaisen filosofian historiaan sekä digitaalisena arkistona. Portaali palvelee sekä tutkijoita että filosofiasta kiinnostunutta laajaa yleisöä.

Den svenska delen av portalen är en ingång till portalens svenska innehåll. Via den finskspråkiga huvudsidan nås också allt material i portalen inkl. det svenska.

Svenska Filosofiforum.com rekommenderas för diskussioner om filosofiska frågor, livsåskådning m.m.

sunnuntai 21. lokakuuta 2007

Top 100 Tools for Learning

Top 100 Tools for Learning
Oppimisen näkökulmasta arvioituja tietokoneohjelmia ja verkkopalveluita asioantuntijaraadin äänestämässä paremmuusjärjestyksessä. Listan on laatinut brittiläinen Centre for Learning & Performance Technologies. Arviointikriteereinä olleet edullisuus ja helppokäyttöisyys tekevät listasta erityisen käyttökelpoisen suomalaiselle opettajalle.

Blogged with Flock

tiistai 16. lokakuuta 2007

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät

Kutsu käy. Nopeille edullisempaan hintaan (jos toimit 24.10. mennessä).

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät järjestetään jälleen 29.-30.11.2007 Helsingissä, Marina Congress Centerissä.

Päivillä on luentoja, teemaseminaareja, tutustumista oppimisen uusiin työvälineisiin sekä koulumuodoittaisia keskusteluja aiheesta "Miten edistää monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöä oppilaitoksissa".

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen Opetushallituksen verkkosivuilla.

keskiviikko 10. lokakuuta 2007

torstai 4. lokakuuta 2007

Täydennyskoulutus tulee kotiisi

Omaan tahtiin. Silloin ja siellä missä haluat. Elinkautisen etäoppimisen perusteesit. No - mutta oikeasti työn oheen ja arkiseen puurtamiseen sopivan joustavaa ja uusia ajatuksia avaavaa. Tätä tarjoaa Opettaja.tv.

Tartu tilaisuuteen ja ryhdy opiskelijaksi Opetusmenetelmiä-kurssille! Kyse ei ole pelkästä verkkosivujen hupiselailusta. Koulutusta luotsaavat Opekon ja Palmenian kouluttajat ja suoritusten jälkeen jaossa on opintopisteitä.

Ilmainen CmapTool-koulutus Helsingissä 10.10.

KUTSU uudesta, ilmaisesta CmapTools-opetus- ja oppimisympäristöstä kiinnostuneille opettajille ja opiskelijoille:

SEMINAARI: Concept maps and CmapTools enabling new kinds on teaching, studying and learning environments

AIHE: Käsitekartat ja CmapTools, uudenlaisen opetus-, opiskelu- ja oppimisympäristön mahdollistajina. Monikielinen seminaari. Pääkielenä englanti, apukielinä tarvittaessa suomi ja ruotsi.

PAIKKA: Helsingin yliopisto, Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33AIKA: Ke 10.10. 2007 klo 16 – 19.30

AIKATAULU:
Klo 16.15 – 17.00 Suomalaisia kokemuksia CmapToolsin käytöstä. Ehdotusten kokoamista uuden CmapTools- 5. version rakentamiseksi. Vapaata keskusteluaja ajatusten vaihtoa: Kutsuttuina mm. Jarkko Mylläri, Romi Rancken, Päivi Immonen-Orpana, Mauri Åhlberg, Mauri J. Laakso jne. Puheenjohtajana dosentti Taina Kaivola.
Klo 17.00 – 17.15 Kahvi
Klo 17.15 – 17.45 Concept maps and other knowledge representation methods seen from educational psychology. Prof. Kirsti Lonka.
Klo 17:45 – 18:00 Kysymyksiä, keskustelua sekä lyhyt tauko.
Klo 18.00 – 19.15 Alberto and Carmen Canas. New developments in concept mapping and CmapTools internationally.
Klo 19.15 - 19.30 Kysymyksiä, keskustelua.

Ilmoittautumiset, kysymykset ja yhteydenotot:
tutkija Jarkko Mylläri
professori Mauri Åhlberg
yliopistonlehtori, dosentti Taina Kaivola
(sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

keskiviikko 3. lokakuuta 2007

Mediakasvatus.fi - Mediekunskap.fi

Mediakasvatus.fi on palveleva sivusto lasten, nuorten ja median kanssa työskenteleville ammattilaisille, tutkijoille ja vanhemmille. Portaali kuuluu Lapset ja media-hankekokonaisuuteen ja on opetusministeriön rahoittama.

Mediekunskap.fi är en nätsida av Sällskapet för mediefostran. Den erbjuder tjänster och riktar sig till de proffs och forskare som jobbar med barn, ungdomar och media. Mediekunskap.fi är en del av undervisningsministeriets nationella Barn och Media -projekthelhet.

Opettajat jaikuilen jakamaan ideoita!

Jaikuilemaan? Mitä ihmettä? Jaiku ei ole joiku eikä kaiku vaan sosiaalisen webin kätevä keskustelupaikka. Suomalainen vastine Facebookille, Twitterille ja vastaaville.

Siispä: tervetuloa sosiaalisen webin maailmaan juttelemaan opettamiseen, oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvistä asioista. Onko ope/opotyö joskus yksinäistä? Tai juuri, kun innostus iskee, ei ketään, kenellä testata? Varaventtiili hukassa?

Juuri avattu KenGuru-keskustelukanava auttaa! Luo itsellesi Jaiku-käyttäjäprofiili ja liity kanavalle. Kuvasarjaohjeet ensiaskeliin. Tämän blogin sivupalkista voit myös seurata KenGuru-kanavan keskustelua.

Jos mobiili pedagogiikka kiinnostaa, tutustu Vaparetki-keskusteluanavaan (sivulta myös näet, kuinka Jaiku-kanava toimii).

Levitä linkkiä, kutsu kavereita. Autetaan toisiamme, kannustetaan ja etsitään hyviä ideoita arkiseen aherrukseen.

tiistai 2. lokakuuta 2007

Verkkokurssillakin opettaja voi olla äänessä

Etelä-Kymenlaaksossa on aloitettu kokonaan virtuaalisten lukiokurssien tarjoaminen. Kotkan aikuislukion rehtori Erja Hämäläisen vetämällä ruotsin starttikurssilla kokeiltiin äänen lisäämistä verkkoaineistoon. Ajatus syntyi opiskelijoitten palauttamien tehtävien ongelmakohdista. "Kielioppi ei avaudu kaikille ilman, että joku laittaa sen palasiksi," kertoi Erja Hämäläinen.

Opettajan selostus toteutettiin BB Flashback Express ohjelmalla. Ohjelma on kalliimman isoveljensä riisuttu versio. 15 päivän kokeilujakson jälkeen ohjelmasta on lunastettava 39 $ maksava lisenssi. Ohjelma on ollut Kotimikro-lehden rompulla ilmaisversiona useampaan otteeseen (mm. 1/07 ja 3/07). Ohjelma nauhoittaa kaiken, mitä tietokoneen näytöllä tapahtuu. Samaan aikaan nauhoitteeseen voi myös äänittää selostusta. Ohjelman kalliimpi versio antaa laajemmat muokkausmahdollisuudet.

Verkkoon tarkoitetussa esityksessä kannattaa valita äänitykseen 44,1 kHz ja MP3 compression (normal quality). Kun nauhoite on tehty: Export to Flash > Compression: Lossles/Smallest. Ohjelma tekee kaksi tiedostoa: Flash-esityksen ja weblinkin. Molemmat pitää tallettaa palvelimelle samaan kansioon. Yhden esityksen mittana 3-7 minuuttia on sopiva. Iso asia kannattaa pilkkoa pienempiin osiin. Kuusiminuuttisen flash-esityksen kooksi tulee noilla asetuksilla vajaa 4 Mt. Flash-esityksen katsominen vaatii Flash 6.0 tai uudemman selaimen lisäohjelman. (Nouda ilmanen Flash Player tai testaa, löytyykö koneeltasi Flash ja mikä versio.)

Äänet päälle tai kuulokkeet korville: Erja Hämäläinen selostaa verbitaivutusten perusasioita på svenska.

"Kuvittelin, että esityksen tekeminen on hirveän vaativaa. Loppujen lopuksi se oli yllättävän helppoa. Samanlaista kuin luokkatilanteessa olisin taululla selostanut asiaa." Opiskelijoiden palaute on rohkaissut opettajaa jatkamaan mediaelementtien tekemistä. Kielten opetuksessa voi tällä tavalla toteuttaa esimerkiksi itse pieniä kuullunymmärtämisharjoituksia, joissa voi käyttää kuvia viitekehyksen luomiseen. Erja Hämäläinen aikoo liittää verkkokokeeseen samalla tekniikalla toteutetun kuuntelutehtävän.

maanantai 1. lokakuuta 2007

Blogista on moneksi

Blogi on kohtuullisen helppokäyttöinen verkkosivusto. Se voi toimia monenlaisten ryhmien tarpeiden toteuttamisessa. Jos koululla on salasanoilla suljettu verkko-oppimisympäristö, sinne ei yleensä ole ulkopuolisille helppoa järjestää pääsyä. Blogi voi toimia koulun ja ulkomaailman viestintäpaikkana. Iki-ihana Ihastjärven koulun blogi dokumentoi kouluarkea koteihin päin. Pohjankartanon Pokka-blogi viestii vanhempaintoimikunnan asioita. ReksiVerkonPauloissa (Hollolan lukion Kimmo Laitinen) antaa mahdollisuuden eläytyä rehtorin työarkeen ja juhlaankin hyvin kiinnostavalla tavalla.

Ilmianna lisää koulumaailmaan liittyviä blogisovelluksia! (Niitähän voi etsiä myös sopivilla hakusanoilla Blogilistalta.)

Tämä verkkosivu on Blogger-blogi. (Ks. Lisää opasteita blogimaailmaan.)

Blogger on varmatoiminen, Googlen tarjoama blogipalvelu. Ensimmäiseksi kannattaa perustaa oma Gmail-käyttäjätili. Samoilla tunnuksilla saat käyttöösi kaikki muut Googlen palvelut.

Muita koulukäyttöön sopivia blogipalveluita ovat Vuodatus, Edublogs ja WordPress.

Blogger on helppo aloittelijalle ja tarjoaa suomenkielisen käyttöliittymän (kuten Vuodatuskin). Katsele ja kuuntele opastusvideot (kaiuttimet päälle tai luurit korville):
Bloggerin omista ohjeista lisää apua alkuun.

perjantai 21. syyskuuta 2007

LUOVA - luonnontieteen verkkolehti nuorille

Luova-verkkolehti on vuorovaikutteinen foorumi, joka sisältää teema-artikkeleita, aktiviteetteja, videoita ja blogeja. Lehti tarjoaa nuorille väylän seurata eturivin tutkimusta ja viimeisimpiä innovaatioita.Tutkijoiden lisäksi myös nuoret itse toimittavat Luovaa.

Tavoitteena on tukea 13-18-vuotiaiden nuorten kiinnostusta luonnontieteisiin,matematiikkaan ja teknologiaan. Luovan julkaisija on LUMA-keskus, joka on valtakunnallinen Helsinginyliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima sateenvarjo-organisaatio. Verkkolehden toteuttamisessa mukana ovat korkeakoulujen ja elinkeinojärjestöjen lisäksi mm. Alfred Kordelinin säätiö, Heureka,Opetushallitus,Tieteen tiedotus ry, Suomen Akatemia, Tekes ja WWF.

Verkkolehti avataan myös ruotsinkielisenä myöhemmin syksyllä yhteistyössäResurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan-projektinkanssa.

Jokainen voi vaikuttaa lehden kehittymiseenlähettämällä juttuideoita ja vinkkejä lehden päätoimittajalle Veli-MattiVesteriselle (veli-matti.vesterinen(at)helsinki.fi).

Lehden toimitus pyytää opettajia ja eri yhteistyötahoja välittämään tietoa lehdestä nuorille sekä linkittämään verkkolehden osoitteen koulujen ja yhteistyötahojen sivuille sekä tiedotteisiin.

Verkkolehti etsii jatkuvasti luonnontieteista, tekniikasta ja tutkimuksesta kiinnostuneita nuoria, jotka voivat tulla mukaan lehden tekoon. Julkaistuista artikkeleista maksetaanpalkkio.

keskiviikko 19. syyskuuta 2007

Google laajentaa tarjontaansa

Google on jo pitkään ostanut ja muuten tuottanut kaiken kansan käyttöön ilmaisia verkkopalveluita. Kyse ei enää ole hakukoneesta vaan mainosrahoituksella pyörivästä virtuaalitoimistosta.

Googlen monet palvelut sopivat opettajan työvälineiksi ja koulukäyttöön. Internet-yhteydessä olevalla koneella voi nyt tehdä ilman erillisohjelmia lähes kaikkia toimistotöitä. Google Dokumentit -palvelussa on mahdollista kirjoittaa tekstejä, laatia taulukoita ja esityksiä samaan tapaan kuin Wordillä, Excelillä ja Power Pointilla. Tuotosten tallennusmuodon voi valita ja dokumentit aukeavat myös toimisto-ohjelmilla. Erityistä Googlen Dokumenteissa on mahdollisuus jopa reaaliaikaseen ryhmätyöhön. Ne oppilaat, joilla on kotonaan Internet-yhteys mutta ei Power Point -ohjelmaa, voivat nyt työstää esityksiään ilman erillisohjelman hankkimista.

Googlen tarjontaan kuuluvat lisäksi mm. Blogger-blogi, Google Groups-keskusteluryhmä, Google-kalenteri, Gmail-sähköposti, Google Talk chat- ja puhelinyhteys, Google Reader -uutissyötteiden lukija, iGoogle virtuaalinen työpöytä (aloitussivu) ja Google Page Creator web-sivujen luontiin. Google markkinoi tuotteitaan suomen kielellä ja kouluille on erikseen kohdennettu oma valikoima palveluita.

Kotkan aikuislukio kokeilee tänä syksynä Google-kalenterin sähköpostimuistutuksia etäopiskelijoitten ohjaamisessa ja koko koulun tiedotusväylänä.

perjantai 24. elokuuta 2007

Selkosivuja verkosta

Heikosti suomen kieltä taitaville ja erityisoppijoille löytyy selkotekstejä ja selkokuunneltavaa verkosta. Hyviä lähteitä ovat Papunet - selkouutisten verkkolehti sekä YLE:n Selkouutiset.

Lisätietoja aiheesta Selkokeskuksen verkkosivuilta.
I Sverige Centrum för lättläst.

LeMill - verkkoresursseja oppimiseen

LeMill on oppimisresurssien löytämiseen, tuottamiseen ja jakamiseen luotu yhteisöllinen ja kansainvälinen verkkosivusto. LeMill tarjoaa ympäristön, jossa opettaja voi jakaa omia verkkosisältöjä ja josta voi poimia omaan käyttöönsä toisten tuottamia sisältöjä.

LeMill toimii CreativeCommons 2.5 -lisenssillä eli käyttäjät luovuttavat oikeudet muille käyttää ja muokata sisältöjään sillä ehdolla, että alkuperäisen teoksen tekijän nimi kerrotaan ja uusi tuotos jaetaan vastaavilla ehdoilla eteenpäin.

torstai 23. elokuuta 2007

Luokanohjaajan käsikirja verkossa

Opetushallituksen sivuilla on julkaistu perusopetuksen tueksi luokanohjaajan käsikirja, joka sisältää myös hyvän paketin erilaisia lomakkeita ohjaustyön toteuttamista varten. Käsikirja ja lomakkeet ovat pdf-muodossa. Käsikirjaa ei ainakaan tällä hetkellä ole saatavilla painettuna.

keskiviikko 15. elokuuta 2007

Ympäristökasvatuspäivät Oulussa 10. - 12.10.

Voisiko tieto- ja viestintätekniikka vähentää ympäristökuormaa? Sitä sopii jokaisen koulussa työskentelevän pohtia. Tutustumisretkiä voi tehdä virtuaalisesti, monisteita voi vähentää, piirtoheitinkalvoista ja piirtoheittimistä voi luopua. Ympäristökasvatuksen tuoreita näköaloja tarjolla Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kautt: tutustu verkkosivuihin. Kutsu käy myöskin ympäristökasvatuksen päiville Ouluun:

"Muistathan varata paikkasi ympäristökasvatuksen vuosittaiseen päätapahtumaan Ouluun. Päivien teemana on ilmastonmuutos: miten käsitellä ilmastonmuutosta lasten ja nuorten kanssa. Minä ja sinä, jokainen meistä voi tehdä oikeita ratkaisuja. Päivät antavat tietoa ja välineitä omaan työhön. Samalla tapaat muita ympäristökasvattajia ja kuulet alan tuoreimmat tutkimustiedot. Päivät auttavat integroimaan ilmastonmuutoskysymykset eri oppiaineisiin ja päiväkodin arkeen siten, että oppilaat ja opettajat kokevat voivansa omalla toiminnallaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Kotiin viemisinä jokaisen
osallistujan repussa on hyvää mieltä, uusia välineitä ja uutta voimaa jatkaa tärkeää työtä.

Työpajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten ilmoittaudu ajoissa, niin varmistat pääsyn mieleiseen pajaan.

Päivien ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran sivuilta.
Tule mukaan kasvattajien ilmastonmuutostalkoisiin!"

Valtion avustusta oppimisympäristöjen kehittämiseen

Opetushallituksen avustuksia jaetaan nyt oppimisympärsitöjen kehittämiseen sekä tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen

Avustusten hakuaika päättyy 3.10.2007. Avustuksia suunnataan alueellisille yhteistyöhankkeille. Lisätietoja ja hakulomakkeet Opetushallituksen sivuilta.

lauantai 11. elokuuta 2007

Minä opin, sinä opit, me opimme!

Helsingissä Paasitornissa järjestetään 6.-8.9.2007 toiminnallinen suurtapahtuma oppimisvaikeuksista otsikolla ”Monenlaiset oppivat – Minä opin, sinä opit, me opimme!”. Tämä Aikuisopiskelijan viikon päätapahtuma sisältää myös lukijärjestöjen perinteinen YK:n lukutaitopäivän seminaarin.

Tapahtuman tiedotteen mukaan:
Pääpainopisteenä ovat aikuisten oppimisvaikeudet ja –valmiudet, mutta laajasta ohjelmasta löytyy varmuudella hyödyllistä myös nuorisopuolen toimijoille. Ohjelma tarjoaa ajankohtaista tietoa ja ”kättä pidempää” niin opetuksen ja koulutuksen ammattilaisille, työvoimapuolen toimijoille, työnantajille, sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstölle, toimintaterapeuteille, kirjastojen väelle kuin aikuisille erilaisille oppijoillekin.

Tapahtumassamme käsitellään erityisesti myös maahanmuuttajakysymyksiä.

Tapahtuman järjestää valtakunnallinen lukijärjestö, Erilaisten oppijoiden liitto. Mukana järjestelyissä ovat mukana Opetusministeriö ja Työministeriö sekä Aikuisopiskelijan viikon kampanjatoimikunta: Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto (AIKE), Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY) ja Noste-ohjelma.
Lisätietoja ja ilmoittautumislomake Erilaisten oppijoiden liiton sivuilla.

maanantai 6. elokuuta 2007

Jaiku - suomalainen sosiaalisen webin palvelu

"Arvaakohan jo soittaa, vai onkohan se vielä opettamassa?" Asiaa ei tarvitse arvailla, jos tuttavapiirillä on yhteinen mikroblogi. Mikroblogi yhdistää monenlaista viestintää niin että asiaa perehtymätöntä saattaa huimata. Parhaat käyttöliittymät ovat kuitenkin selkeitä ja sopivat aikuiseenkin makuun (Jaiku, Twitter, Tumblr, Pownce).

Sovellussuunnittelija Jari Sjölund Turun normaalikoulusta kuvailee Jaiku-palvelun käyttökokemuksia:

"Miltä Jaiku tuntuu?"
Olen suoraan sanoen innostunut. Parin päivän kokeilun jälkeen en vielä oikein osaa eritellä, mikä Jaikussa innostaa, mutta jotain siinä on! Olen ollut vuosien mittaan monissa hankkeissa, joissa on kokeiltu ja oikeasti käytettykin keskustelufoorumeita ja ryhmäsovelluksia, mutta jotenkin en ole niihin osannut kotiutua. Lieneekö syynä lounaissuomalainen kulttuuriperimäni, joka ei pidä "turhaa höpinää" oikein missään arvossa.

Jaiku, kuten muutkin mikroblogisovellukset, on siitä nerokas, että blogiviestin, "puheenvuoron" pituus on tiukasti rajattu. Normaaleissa blogeissa, kuten myös oppimisalustojen keskustelufoorumeilla, keskustelu helposti typistyy jo alkuunsa siihen, että alkuperäinen viesti on liian pitkä ja perusteellinen. Jaikussa aloitusviestille on varattu 140 merkkiä, mutta kommentti voi olla pitempi ja hyvin perusteltu. Näin keskusteluketju pääsee kasvamaan luonnolliseen tapaan.

Toinen Jaikun hyvä ominaisuus on se, että se toimii. Ominaisuuksia ei ole paljon, mutta käyttäjälle jää tunne, että se, mikä on käytettävissä, on tarkkaan mietitty.

Miten Jaikua voisi käyttää koulussa?
Jaikun alkuperäisenä yksinkertaisena ideana on välittää sijaintitietoja ryhmän jäsenten kesken. Itselleni tuli heti mieleen leirikoulut, joista osallistujat voivat lähettää sijainti- ja vaikka tunnelmatietoja kotiväelle ja esimerkiksi muille ryhmille. Jaiku-blogiin voidaan lisätä rss-syötteinä vaikkapa netin kuva-albumiin kännykkäkamerasta siirrettyjä kuvia. Jaikuun voi lähettää suoraan viestejä tietokoneen nettiselaimella, Nokian S60-kännyköissä toimivasta mobiili-Jaikusta ja millä tahansa kännykällä tekstiviestinä. Tekstiviesteille on jopa oma suomalainen numero.

Kaikki muukin sellainen, jossa pitää välittää lyhyitä kommentteja muille ryhmän jäsenille voidaan tehdä Jaikulla. Mieleen tulee esimerkiksi työssäoppimispäiväkirja, havaintojen ja kommenttien välittäminen seminaaritilaisuuksissa. Jaikuja voi lähetellä seminaarin osallistujien kesken tai vaikka kavereille, jotka eivät ole päässeet mukaan.

Liikun paljon tuki- ja konsultointihommissani. Olen etsinyt välinettä, jolla voisin kertoa työyhteisöni jäsenille ja kollegoilleni, missä olen milloinkin menossa. Jaiku sopinee siihenkin tarkoitukseen erinomaisesti. Minulla on kotisivullani Jaikun "badge", josta näkee nopeasti viimeisimmän viestini ja sijaintitietoni.Mobiilipedagogiikkaa tutkivat ja kehittävät opettajat (ks. Vaparetki-blogi) kohtaavat Jaiku-kanavalla. Liity mukaan, jos aihe kiinnostaa: #vaparetki Lue lisää.

lauantai 4. elokuuta 2007

Linkkikirjasto - Länkkatalog - Virtual Library

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ylläpitää suomalaisittain merkittävää ja laajaa aihehakemistoa, josta löytyy paljon niin opetukseen kuin opiskeluunkin sopivaa. Nimi kuvaa palvelua: Makupalat.

I Sverige Länkkatalog (Mölndals stadsbibliotek) bjuder över 20.000 utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket.

Springfield Township High Scholl Virtual Library has an attractive interface for users, it looks inviting.

Tunnetko muita suositeltavia aihehakemistoja? Vinkkaa kommentoimalla.

torstai 26. heinäkuuta 2007

Ilmaisia ohjelmia ja palveluita

Verkon kautta on mahdollista löytää monenlaisia, jopa ilmaisia, opetustyöhön soveltuvia ohjelmia ja palveluita. Ilmaisuus perustuu tapauskohtaisesti:
 • avoimeen lähdekoodiin eli ohjelman tai palvelun luominen on tapahtunut eräänlaisella talkooperiaatteella
 • mainostuloihin, esimerkiksi verkkopalvelun sivuilla olevaan Googlen mainospalkkiin
 • kaupallisiin lisäpalveluihin eli vain riisuttu palvelu tai ohjelman perusversio on ilmainen
 • kaksijakoiseen hinnoitteluun: ohjelma on ilmainen yksityiseen tai yleishyödylliseen käyttöön, mutta yrityskäytöstä peritään maksu
 • julkiseen rahoitukseen
 • ikävässä tapauksessa rekisteröityneitten käyttäjien yhteystietojen kauppaamiseen tai haitallisten koodien (virusten, matojen, troijalaisten tms.) levittämiseen
Verkkopalveluitten ja vapaasti ladattavien ohjelmien kohdalla ilmainen ei tarkoita epäluotettavaa tai huonolaatuista. Jokainen verkosta ladattava ohjelma tai verkkopalvelu voi kuitenkin olla tietoturvariski. Muutamilla perusohjeilla vältät suurimmat riskit:
 • luo verkkopalveluitten käyttämistä varten erillinen websähköposti (roskapostin mahdollisuus kasvaa aina, kun täytät verkkolomakkeita, ilmaisia websähköposteja esimerkiksi Gmail, Luukku, Hotmail, Yahoo!, Suomi24.fi)
 • huolehdi kotikoneesi tietoturvasta: virustorjunta, palomuuri ja haittaohjelmien poisto-ohjelmat ovat välttämättömiä
 • kysele käyttäjäkokemuksia muilta
 • alan lehdistä löytyy myös hyvää tietoa verkko-ohjelmista ja palveluista
 • kun lataat ohjelmaa tai rekisteröidyt käyttäjäksi, varmista, että valitset ilmaisversion (free, freeware)
 • älä myöskään anna asennusohjelmalle lupaa ladata ylimääräisiä lisäkkeitä, ellet ole varma niiden luotettavuudesta (esimerkiksi pelejä tai työkalurivejä selaimeen)
 • pidä salasanasi visusti tallessa
 • englannin kielen taidot ovat tarpeen; pyydä apua, jos olet epävarma ohjelman tai palvelun käyttämisen alkumetreillä (erikoissanastoon tottuu ajan myötä)
Ohjelmia opettajan käyttöön -sivuilta löydät valikoituja, aihepiireittäin ryhmiteltyjä ohjelmia ja palveluita. Kokeile rauhassa yhtä ohjelmaa kerrallaan. Monissa kouluissa on toteutettu hyvällä menestyksellä kerhotyyppistä yhdessä opiskelua tvt-taitojen kehittämisessä.

perjantai 6. heinäkuuta 2007

Se gratis podd-tv från SVT

Med SVTs nya tjänst podd-tv kan du titta på SVT-program när och var du vill. Och det kostar ingenting.

"Podd-tv är det nya sättet att titta på några av SVTs program. Under ett halvår kommer vi att utveckla och utvärdera tjänsten för att kunna möta användarnas krav. Med en så kallad RSS-prenumeration till din dator och en bärbar mediaspelare kan du enkelt se ett antal av SVTs programtitlar - var du vill och när du vill!"

Vanhat kirjat verkossa

Vanhoja kirjoja pelastetaan saataville useiden projektien ja lukuisten vapaaehtoisten avulla. Tekstien tekijänoikeudet ovat rauenneet ja niitä on mahdollista levittää vapaasti ja käyttää vaikkapa oppimateriaalina.
Kaikkiin näihin projekteihin pyydetään myös mukaan vapaaehtoisia talkoolaisia. Hyvää toimintaa voi myös tukea lahjoituksilla.

torstai 5. heinäkuuta 2007

Vieraskielisillä podcasteilla kielitaidon virkistystä

Suurilla - ja pienemmilläkin - radioasemilla on tarjolla laadukkaita ohjelmasarjoja kotikoneelle tilattavaksi. Kotikoneelta ohjelmat voi siirtää mp3-soittimeen. Kuuntelemalla voi opiskella missä vain muita häiritsemättä. Miten homma toimii?
 • Tarvitset Internet-yhteyden, tietokoneeseen asennettavan kuunteluohjelman (esimerkiksi iTunes tai Juice), kaiuttimet tai kuulokkeet ja halutessasi mp3-soittimen.
 • Etsi sopivaa kuunneltavaa hakusanoilla podcast, podcasting ja ruotsiksi poddradio. Kieltenopiskeluun sopivat erityisen hyvin maahanmuuttajille suunnatut ohjelmat, joihin on toisinaan tarjolla myös litteroidut tekstit, näin esimerkiksi Deutsche Wellen Alltagsdeutsch-ohjelmassa tai Voice of American Special English -uutisissa.
 • Avaa kuunteluohjelma ja lisää ohjelman tilaus eli anna verkkosivulta ohjelman osoite (alla kuva iTunes-ohjelmalla tilauksen tekemisestä). Joillakin verkkosivuilla on mahdollista tilata ohjelma yksinkertaisesti klikkaa tilauspainiketta.
 • Kuuntele tietokoneelta tai siirrä ohjelma mp3-soittimeen (moniin mp3-soittimiin ohjelmat siirretään resurssienhallinnan kautta, kuten mitkä tahansa tiedostot muistitikulle, tilatut ohjelmat latauvat Omat musiikit/My music -kansioon).
 • Jatkossa kuunteluohjelma noutaa tilattujen ohjelmien uudet jaksot automaattisesti aina, kun avaat kuunteluohjelman.

maanantai 2. heinäkuuta 2007

Mediakasvatuksen seminaari Tampereella 15.10.

Hei, me blogataan! -tapahtumaan kutsutaan uusimmassa Mediakasvatusseuran tiedotteessa:

LÄHETÄ ABSTRAKTI JA TULE MUKAAN!
Mediakasvatusseura, Tampereen yliopiston mediakasvatushanke ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos (Paulo Freire Research Center) järjestävät tutkijoille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille avoimen seminaarin ” Hei, me blogataan! Digitaaliset lukutaidot sosiaalisen median käytänteissä” 15.10. klo 10-16 Tampereen yliopistossa.

Seminaari koostuu kaikille kiinnostuneille avoimista luennoista ja työryhmistä. Luennoitsijat ovat professori Michele Knobel ja professori Colin Lankshear. Työryhmiin otetaan esityksiä suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Jos haluat pitää esityksen, lähetä abstrakti (max. 250 sanaa) 15.9. mennessä osoitteeseen reijo.kupiainen[at]uta.fi. Tieto työryhmistä tulee syyskuun loppuun mennessä. Englanninkielisessä työryhmässä on mahdollisuus saada kommentteja Lankshearilta ja Knobelilta. Ks. lisätietoja.

keskiviikko 27. kesäkuuta 2007

Sveriges Radio P1 > Medierna

Medierna skildrar och granskar det som sker i medierna i vid bemärkelse, allt från tv-trender till hotad yttrandefrihet och nya medier på nätet. Nytt program varje vecka. (Medierna finns i MP3-format att prenumerera på och ladda hem. Allt om poddradio.)

torstai 21. kesäkuuta 2007

Digikamerasta iloa ja hyötyä

Kesää ja lomamatkojen maisemia voi säilöä kameralla talteen, jopa hyötykäyttöön opetustyötä varten. YLE:n verkkosivuilta löytyy mukava Digikuvauskurssi ja Kamera-lehden artikkeli selostaa, Missä saa kuvata (pdf-tiedostona 6.2.2004 julkaistu juttu).

Kameralla voi huoletta poimia myös harvinaisia kasveja ja perustaa vaikka digitaalisen herbaarion esimerkiksi Flickr-kuvanjakopalveluun.

Paljon iloa syntyy myös siitä, kun antaa lapsen käyttöön digikameran. Lapsen kuvakulma avartaa aikuisenkin katsantoa.

perjantai 8. kesäkuuta 2007

Liitä Ken.Gurun painike verkkosivuillesi

Haluatko kengurun poikasen sivuillesi näyttämään tietä tähän blogiin? Lataa koodin sisältämä tekstitiedosto ja sijoita koodi verkkosivuillesi. Painonappi avaa Ken.Gurun blogin uuteen ikkunaan ja näyttää tältä:

Opetushallitus kouluttaa

1) Koulutuksen laatu - koulutuksen tulevaisuus - uudet oppimisympäristöt ja didaktinen yhteistyö organisaatiossa. Koulutukseen sisältyy seminaariristeily 29.10.2007 - 31.10.2007, Silja Symphony, Helsinki-Tukholma-Helsinki sekä jatkotyöskentely verkossa ajalla 1.11.2007 - 4.5.2008. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Oph:n sivuilla.

2) Virtuaaliopetuksen päivät, 29.-30.11.2007, Helsinki, Marina Congress Center. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Oph:n sivuilla.

3) VI Valtakunnalliset lukiopäivät - Quo vadis, lukio?, 4.-5.10.2007, Helsinki, Hilton Helsinki Kalastajatorppa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Oph:n sivuilla.

Wikispaces - verraton wiki koulutyöhön

Wikipedia on monille tuttu verkon tietosanakirja. Samalla tavalla voidaan luoda myös muita verkkosisältöjä wikipalvelun avulla. Wiki antaa mahdollisuuden yhteisölle tuottaa sisältöjä samaan kokonaisuuteen eli koulussa esimerkiksi useampi opettaja voi osallistua saman wikin rakentamiseen tai oppijat voivat tuottaa opettajan kanssa yhdessä kurssin tai projektin wikiä. Hieno esimerkki tästä on Heidi Jakkulan vetämällä kurssilla opiskelijoiden tuottama wiki "Suomi matkailumaana".

Wikispaces tarjoaa yleissivistävien koulujen käyttöön mainoksettoman ilmaisen wikin. Ympäristöstä löytyy hyvät opastukset oman wikin perustamiseen (katso ensin Brief tour). Uusimpia Wikispaces-uutisia voit lukea Wikispaces-blogista. Wikispaces mahdollistaa monista ympäristöistä poiketen myös matemaattisten merkintöjen tekemisen, katso blogiuutista aiheesta. Lisää opastusta: Wikin opetuskäyttöohjeita (laatinut Anne Rongas).

Jos aihe kiinnostaa, voit silmäillä myös kuvausta wikin käytöstä lukiokurssilla (lue kuvauksen blogi kronologisesti alhaalta ylös). Kuvauksessa kerrotaan wikin rakentumisesta vaihe vaiheelta psykologian PS5-kurssilla Kotkan aikuislukiossa.

tiistai 29. toukokuuta 2007

Helposti luokasta verkkoon

Saila kuvailee blogissaan mediapöydän rakentamista ja selkeiden ohjeiden laatimista. Kyseessä on liikuteltava laitteisto kouluun, jossa jokaisessa luokassa ei ole vielä verkkovarustusta.

Tein yksinkertaiset "vaihe vaiheelta" käyttöohjeet, jotka liimasin kontaktimuovin avulla pöydän kulmaan. Tarrakirjoittimella tein kaikkiin kriittisiin paikkoihin ohjeita ("muistitikku tähän","poista ensin linssinsuojus" jne.). Ideana on, että opettaja voi käyttää Internetiä tai näyttää videoita/ DVD:tä mahdollisimman helposti. Sähkötöpseli seinään ja haluttuihin laitteisiin virrat päälle ja a vot!

Lähes kaikki opettajat ovat käyttäneet pöytiä tämän lukuvuoden aikana ja palaute on ollut myönteistä. Tulevaisuuden visiona on saada kiinteitä systeemejä luokkiin. Siirrettävät mediapöydät ovat kuitenkin oiva ratkaisu tässä vaiheessa.

torstai 24. toukokuuta 2007

Tuskailetko kuvien pienentämisen kanssa?

Verkkosivuilla julkaistavien kuvien pitää olla pieniä ja keveitä. Opettajilla ei ole useinkaan sopivia ohjelmia ja taitoa kuvien koon muuttamiseen. Nyt tähän pulmaan on tarjolla kätevä apulainen: Batch Picture Resize. Ohjelman exe-tiedosto tallennetaan työpöydälle. Sen kummampaa asentamista ei tarvita.

Pienennettävät JPG-kuvat raahataan hiirellä työpöytäkuvakkeen päälle, pudotetaan ja simsalabim, ohjelma luo pienennetyn kuvakopion samaan kansioon, nimeää sen uudelleen lisäämällä loppuun -400. Yhtä aikaa voi valita myös useita kuvia ja raahata ne ryhmänä pienentäjään. Ohjelma säilyttää kuvan alkuperäisen resoluution, mutta pakkaa kuvan leveyssuunnassa 400:aan pikseliin. Jos haluaa muun kokoisia kuvia, pitää vain muuttaa exe-tiedoston loppuun 400:n tilalle esim. 300. Kuvakkeita voi olla samalla työpöydällä useampia.

SkrivPUNKT.

Oma tuottaminen on kielen oppimisen ydintä. Moni opettaja tuskailee tuottamishoukuttelun ja tuottamispakottamisen kanssa. Opetushallituksen tuella on verkkoon perustettu ruotsin oppimiseen nuorison viestintätapoja hyödyntävä ympäristö, SkrivPUNKT. Sivuston etusivulla esitellään:
"SkrivPUNKTissa kirjoitetaan ruotsia – virheitä pelkäämättä. Gallupissa voit vastata kuukauden kysymykseen ja perustella mielipiteesi. E-postlådassa voit lähettää terveisiä kavereille tai tehdä kirjeenvaihtoilmoituksen. Blogissa koko luokka voi yhdessä kertoa kuulumisiaan tai kertoa tarinoita. Rollspelissä chattaillaan ruotsiksi."

sunnuntai 20. toukokuuta 2007

Opettaja sosiaalisesti webissä

Toisinaan kuulee sanottavan, että opettajat ovat yksinäisiä puurtajia, jotka mielellään pitävät luokan oven kiinni. Toisille yksinäinen luokkatyöskentely maistuu, mutta suureen opettajien joukkoon mahtuu myös paljon niitä, jotka kaipaavat lisää yhteistyötä kollegoiden kesken.

Avoin sosiaalinen web tarjoaa mainioita välineitä ohittaa salasanoilla suljetut verkkoportit. Ken.Guru tavoitti tuoreeltaan muutaman pioneerin ja kysyi, että miksi ihmeessä opettajien kannattaa tehdä yhteistyötä verkossa?

Saila Frosti Kouvolasta opettelee lukion tvt-tukihenkilöksi ja uutisoi blogissaan Kaikenlaista mielenkiintoista kollegoilleen.

Saila kertoo: "Verkossa tehtävä yhteistyö voi tarkoittaa esimerkiksi henkistä tukea kollegalle ja pääkopan tuuletusta, kun omien rutiinien lisäksi saa yhteistyöstä uusia ajatuksia ja konkreettisia oppimisaihioitakin. Se on sellaista "luvallista lainaamista", jossa välillä on antajana, välillä saajana. Lisäksi sitä yhteistyötä voi tehdä joustavasti, silloin kun itsellä on aikaa ja voimia - huomaten, että yhteistyön avulla voikin säästää sekä aikaa että voimia."

Jukka Holmala Oulusta vetää verkkoprojektia ja innostaa kollegoitaan jakamaan ideoita ja linkkejä eOpetus-blogissa ja Blogi-Klubilla. Eikä Jukka ole asialla yksin, vaan sosiaalisen webin periaatteilla yhteistyöverkoston voimin eli mukana ovat myös Sirpa Kova Oulusta ja Anu Mäenpää Janakkalasta.

Jukka summaa verkkotyöskentelyn etuja: "Yhteistyö verkossa tarjoaa paljon sitä, mikä ei välttämättä kasvokkain omassa työyhteisössä ole mahdollista:
-yhteistyötä laajalla rintamalla "rajattomasti" (aika, paikka)
-yhteistyötä asiasta kiinnostuneiden kesken ("sama kieli").
Slogan: Vie hetken mennessään, mutta säästää monta tullessaan!"

Marjut Siro Kotkasta toimii oman koulunsa tvt-vertaistukena sekä lähietäisyydellä että verkossa wikin avulla.

Marjut perustelee verkkoyhteistyötä seuraavaan tapaan: "Opettajat tekevät valtavasti työtä rakennellessaan tuntisuunnitelmia ja opetussuunnitelman mukaisia kurssikokonaisuuksia. Työ on usein yksinäistä puurtamista varsinkin kouluissa, joissa opettaja sattuu olemaan aineensa ainoa edustaja. Verkossa työn tekminen avaa mahdollisuuden keskusteluun jo suunnittelun alla olevan aineiston pohjalta ja lopputulos voi näin rikastua. Toisaalta jo hyväksi koettujen käytäntöjen jakaminen näyttää suuntaa ja antaa virikkeitä omaan suunnitteluun. Verkossa työskentely on keskustelevaa."

Tunnetko sinä opettajia, jotka punovat verkkoyhteyksiä kollegoiden välille? Oletko itse sellainen? Kerro esimerkkisi kommentoimalla tätä viestiä tai lähetä vinkkisi osoitteeseen: kengurun (at) gmail.com

lauantai 12. toukokuuta 2007

Kollegiet

Kollegiet är KK-stiftelsens webbplats för skolutvecklingsfrågor, med syfte att öka användningen av IT i skolan.

Kollegiet presenteras undervisningsidéer, forskning och utvecklingstendenser inom området IT i skola och utbildning. Målgrupp är lärare och andra som är verksamma i den svenska skolan eller de som på annat sätt är intresserade av IT, lärande, skola och skolutveckling.

Webbplatsen ska bidra till att:

 • stimulera intresset för och sprida erfarenheter om IT och lärande hos lärare, skolledare, lärarstuderande och lärarutbildare
 • aktivt verka för fortsatta satsningar på skolutveckling och IT i den svenska ungdomsskolan
 • stimulera dialogen mellan forskning och skola inom området IT och lärande, med syfte att bidra till lärares kompetensutveckling.

sunnuntai 6. toukokuuta 2007

Ajankohtainen Agricola

Suomen kirjakielen isä ja monella tavalla merkittävä historiamme hahmo on nyt tavoitettavissa verkosta. Agricolan juhlavuosi (450 vuotta kuolemasta) on innostanut useampiakin tekijöitä kokoamaan Agricola-sivustoja:

Elokuu - elokuvan lukutaitoa oppimaan

Helsingin opetusviraston mediakeskus on tuottanut kiinnostavan oppimateriaalin koulujen mediakasvatuksen toteuttamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen harjaannuttamiseen.

Aineisto rakentuu Matti Kassilan elokuvan Elokuu ympärille. Elokuu on filmattu vuonna 1956 ja perustuu F. E. Sillanpään saman nimiseen novelliin. Sivuilta löytyy opettajanopas ja monipuolinen, eri oppiaineisiin sovitettu oppimateriaali.

Tutustu Elokuu-sivustoon

sunnuntai 29. huhtikuuta 2007

YLE:n herkkuja oppimiseen

Vaikka digiaikaan siirtyminen luo varjoja YLE:n ylle, soisi esille tulevan myös YLE:n onnistunut panos verkko-oppimisen areenalla. Julkisen palvelun tehtävää on viety julkisuuden nurkan takana aivan uskomattomalla taidolla eteenpäin. Opettajien ja oppijoiden herkutteluun on tarjolla monta maukasta verkkopalvelua. Näihin kannattaa tutusta ja ottaa käyttöön:
Abitreenit
Elävä arkisto
Kieliportti
Klaffi
Koostamo
Kouluportti
Opinportti
Oppiminen
RadiosoitinMultiradio

Tilaa Edu.fi-uutiset uutissyötteenä

Oletko tutustunut uutissyötteeseen? Lapsella on monta nimeä: feed, RSS, Atom. Uutissyöte tarkoittaa kätevää menetelmää, jolla tietyn sivun sisältö ohjataan haluttuun paikkaan. Kuin tilaisit lehden haluamaasi osoitteeseen.

Uutissyötteen voi tilata omalle kotikoneelleen lukijaohjelmaan tai verkkopalveluun, johon pääset kirjautumaan miltä tahansa Internet-yhteydessä olevalta koneelta. Omalle koneelle voi asentaa erillisen lukijaohjelman, kaikki uudet selaimet sisältävät lukijaohjelman ja eräät ohjelmat liittyvät osaksi sähköpostin lukijaohjelmaa. Verkossa uutissyötettä voi lukea esimerkiksi Google Reader -ilmaispalvelussa. Monissa verkkopalveluissa on mahdollista ohjata myös uutissyötteitä verkkosivulta toiselle.

Edu.fi-sivujen uutisia on mahdollista tilata uutissyöttennä. Esimerkiksi Kotkan aikuislukio Peda.net-etusivulle on tilattu Edu.fi-uutiset tällä tekniikalla.

Lisää opastusta uutissyötteestä opettajille. Jos hankitte uutta julkaisujärjestelmää koulun kotisivuille, kannattaa pitää huoli siitä, että järjestelmä mahdollistaa sekä uutissyötteiden julkaisemisen että tilaamisen.

tiistai 17. huhtikuuta 2007

Suomalainen Opettaja.tv aloitti

Englannissa on jo pidempään toiminut opettajille suunnattu televisio ja verkkopalvelu Teachers TV. Nyt samaa herkkua on tarjolla myös suomalaisille opettajille ja nimikin on edelläkävijän mukaan Opettaja.tv. Rekisteröitymällä verkkopalveluun käyttäjä saa monenlaista kevennystä työntekoon - no, ehkä seuraus voi myös olla infoähkyn lisääntyminen. Palvelun ja tv-ohjelmien eräs huikea ja hieno tavoite on tarjota tilaisuuksia täydennyskouluttautumiseen ilman matkustamista ja kustannuksia.

Haku Mediakasvatuksen opintoihin

Nyt on aika hakea Helsingin yliopiston Mediakasvatuksen perusopintoihin. Lisää tietoa Mediakasvatuskeskuksen verkkosivuilta. Opintokokonaisuutta kuvaillaan sivuilla näin:
Opintokokonaisuus keskittyy mediakasvatuksen, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa, opiskelussa, työssä ja viestinnässä. Mediakasvatusta tarkastellaan didaktiikan, sen yhteiskunnallisen merkityksen, tutkimuksen ja käytännön sovellusten näkökulmasta. Kokonaisuus toteutetaan osin verkossa sähköpostin, ryhmätyöohjelmiston, WWW:n ja videoneuvottelun avulla.

Mitä tvt tarkoittaa?

Tvt:llä on hiukan yhteistä tv:n kanssa. Lyhenne tulee sanoista tieto- ja viestintätekniikka ja sen alle yhtenä välineenä televisiokin kuuluu. Yleisesti käytetään ilmaisua tvt:n opetuskäyttö. Englanniksi vastaava lyhenne on ICT eli Information and Communication Technology. Jotkut tutkijat käyttäisivät mieluiten monikkomuotoa korostamaan sitä, että kyse on monista erilaisista laitteista ja ohjelmistoista. Wikipedia selittää ICT:tä (ja IT:tä).