perjantai 21. syyskuuta 2007

LUOVA - luonnontieteen verkkolehti nuorille

Luova-verkkolehti on vuorovaikutteinen foorumi, joka sisältää teema-artikkeleita, aktiviteetteja, videoita ja blogeja. Lehti tarjoaa nuorille väylän seurata eturivin tutkimusta ja viimeisimpiä innovaatioita.Tutkijoiden lisäksi myös nuoret itse toimittavat Luovaa.

Tavoitteena on tukea 13-18-vuotiaiden nuorten kiinnostusta luonnontieteisiin,matematiikkaan ja teknologiaan. Luovan julkaisija on LUMA-keskus, joka on valtakunnallinen Helsinginyliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima sateenvarjo-organisaatio. Verkkolehden toteuttamisessa mukana ovat korkeakoulujen ja elinkeinojärjestöjen lisäksi mm. Alfred Kordelinin säätiö, Heureka,Opetushallitus,Tieteen tiedotus ry, Suomen Akatemia, Tekes ja WWF.

Verkkolehti avataan myös ruotsinkielisenä myöhemmin syksyllä yhteistyössäResurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan-projektinkanssa.

Jokainen voi vaikuttaa lehden kehittymiseenlähettämällä juttuideoita ja vinkkejä lehden päätoimittajalle Veli-MattiVesteriselle (veli-matti.vesterinen(at)helsinki.fi).

Lehden toimitus pyytää opettajia ja eri yhteistyötahoja välittämään tietoa lehdestä nuorille sekä linkittämään verkkolehden osoitteen koulujen ja yhteistyötahojen sivuille sekä tiedotteisiin.

Verkkolehti etsii jatkuvasti luonnontieteista, tekniikasta ja tutkimuksesta kiinnostuneita nuoria, jotka voivat tulla mukaan lehden tekoon. Julkaistuista artikkeleista maksetaanpalkkio.

Ei kommentteja: